press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2020 บริษัท พรีซิชั่น โมชั่น โปรดักส์ ได้รับเชิญจากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ ในการแชร์ประสบการณ์เรื่อง “ A SELECTION OF SERVO MOTORS AND MECHANICAL PARTS FOR AUTOMATION APPLICATION ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถคำนวณและเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับงานออโตเมชั่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และสามารถต่อยอดการนำไปใช้พัฒนา ระบบโมชั่นออโตเมชั่น อื่นๆ จนถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เช่น Ganty Robot , Palletizer Robot